Beukenhorst koffie Verstraaten Business Travel BV VelopA-Omniplay Jan de Wit Group N.V. Bergerhof Taxi & Tours BV Taxi van Dijk B.V. Cuijk Zagers Personenvervoer B.V.
Linked in Sitemap | Realisatie: BeSite

Nieuws

Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 6

Geplaatst op 25-02-2021 in Nieuws

In week 6 zijn er 2 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Geen gerede twijfel

De Gemeente Amsterdam is op 16 juli 2020 een openbare Europese aanbesteding gestart voor een Stedelijk Subsidiesysteem. De als tweede geëindigde inschrijver maakt bezwaar tegen het gunningsvoornemen omdat de winnaar niet zou voldoen aan de kerncompetenties. Uit het door de gemeente gedane onderzoek kan de Gemeente volgens de rechter echter in redelijkheid tot het oordeel komen dat de winnaar wel voldoet aan de door de Gemeente gestelde geschiktheidseisen voor kerncompetentie 1 en 2 en dat daarover geen gerede twijfel meer bestaat. (ECLI:NL:RBAMS:2020:7110, Rechtbank Amsterdam, datum uitspraak 22 december 2020)
Samenvatting: Geen gerede twijfel

Gelijkheidsbeginsel prevaleert boven vertrouwensbeginsel

[eiseres] heeft bij haar inschrijving geen VCA-certificaat en evenmin een vergelijkbaar certificaat overgelegd. Haar inschrijving had om die reden terstond ongeldig moeten worden verklaard.

[eiseres] is echter nog in de gelegenheid is gesteld om haar VCA-certificaataanvraag en ondertekende referentieopdrachten aan te leveren en de Opdracht is aanvankelijk ook voorlopig aan haar gegund. De Staat was echter, nadat was gebleken dat door [eiseres] niet aan de desbetreffende geschiktheidseis werd voldaan, op grond van het gelijkheidsbeginsel gehouden de voorlopige gunningsbeslissing in te trekken en de inschrijving van [eiseres] alsnog ongeldig te verklaren: “Zoals de Staat terecht heeft opgemerkt, prevaleert het gelijkheidsbeginsel boven het eventueel met de aanvankelijke voorlopige gunningsbeslissing bij [eiseres] gewekte vertrouwen dat de Opdracht te zijner tijd daadwerkelijk aan haar zou worden gegund.” (ECLI:NL:RBDHA:2020:14074, Rechtbank Den Haag, Datum uitspraak 24 december 2020)
Samenvatting: Gelijkheidsbeginsel prevaleert boven vertrouwensbeginsel

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie

Miljoenenaanbesteding door de GGD van test- en vaccinatielijnen rammelt

Geplaatst op 25-02-2021 in Nieuws

Bron: Trouw 

De landelijke gezondheidsdienst GGD GHOR heeft de coronatestlijn – waar medewerkers testafspraken inplannen en negatieve testuitslagen doorbellen – en de vaccinatielijn voor het regelen van prikafspraken volledig uitbesteed aan het internationaal opererende callcenter Teleperformance. De aanbestedingsdocumenten zijn slecht onderbouwd. Sommige documenten ontbreken zelfs.

In beide gevallen gaat het om een onderhandse aanbesteding. Dat wil zeggen dat de klus nooit openbaar is aangeboden en dat andere bedrijven die interesse hadden geen kans kregen. Dat is niet alleen vervelend voor de partijen die de klus graag hadden binnengehaald, maar ook voor de burger. 

Lastig te controleren

Een onderhandse deal is lastig te controleren, zegt Elisabetta Manunza, hoogleraar Europees aanbestedingsrecht aan de Universiteit Utrecht. “Bij een onderhandse aanbesteding wordt vooraf geen en achteraf slechts summiere informatie gegeven. Burgers kunnen zo niet controleren of er juiste en doelmatige beslissingen zijn genomen. Het is dus maar de vraag of de overheid hier heeft gekozen voor de partij die de samenleving het beste dient”, zegt ze. 

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel op trouw.nl

Nieuw omzet in coronatijden

Geplaatst op 18-06-2020 in Weblog

De laatste tijd spreek ik veel ondernemers die op zoek zijn naar nieuwe omzet omdat bepaalde omzet vanwege de coronavirus zijn weggevallen. Tijdens dit soort gespreken wijs ik de ondernemer op de mogelijkheid van het schrijven op EU - aanbestedingen. De overheid als opdrachtgever die toch betrouwbaar is in het betalen van de diensten, meerjarige contracten met mogelijke optiejaren. Veel ondernemers reageren hierop dat zij hiervoor " toch niet in aanmerking komen ", dat het lastige materie is, hoop gedoe....ze komen met allerlei redenen om het niet te doen terwijl het in mijn ogen een kwestie van doen is. Daarbij is het goed om een ervaren adviseur te raadplegen die precies weet wat de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden weet. Want er zijn, ook voor relatief jonge bedrijven, vaak wel mogelijkheden om aan de gestelde referenties, omzet etc. te komen door gebruik te maken van " gebruik maken van derden ". Het is een investering in kennis en ervaring rond aanbestedingen die het geld dubbel en dwars waard is. Wij zien uw belletje met belangstelling tegemoet !

Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 23

Geplaatst op 18-06-2020 in Nieuws

Wederkerige overeenkomsten en overheidsopdracht en samenwerking aanbestedende diensten

Tussen [naam stad] en [naam deelstaat] zijn overeenkomsten gesloten betreffende de kosteloze langdurige terbeschikkingstelling aan deze stad van software voor het meldkamersysteem van haar brandweerkorps en de samenwerking van de doorontwikkeling van die software. Het verzoek om een prejudiciële beslissing is afkomstig van [naam bedrijf] en betreft de uitlegging van art. 2 lid 1 punt 5 en art. 12 lid 4 van richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten. (HvJEU 28 mei 2020, ECLI:EU:C:2020:395)
Samenvatting: Wederkerige overeenkomsten en overheidsopdracht en samenwerking aanbestedende diensten

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie

Analyse aanbestedingen

Geplaatst op 20-05-2020 in Nieuws

PIANOo brengt wekelijks aanbestedingsgedrag globaal in kaart aan de hand van aankondigingen op TenderNed. Daarbij concentreren we ons op de Europese aanbestedingen (ruim 85% van de gepubliceerde opdrachten).

Nieuwe, gewijzigde en afgebroken aanbestedingen

 • Het totaal aantal nieuwe aanbestedingen schommelt sinds week 12 rond het gemiddelde (159 per week in 2019). Het aantal in week 16 is het hoogste weektotaal in 2020. Daarna zakt het aantal nieuwe aanbestedingen onder het jaargemiddelde van 2019.
 • Sinds week 15 ligt het aantal rectificaties rond het jaargemiddelde.
 • Het aantal rectificaties op aanbestedingen lag sinds de verscherpte Coronamaatregelen hoger dan gemiddeld (33 per week in 2019). Opdrachtgevers lijken gehoor te geven aan de oproep om kritisch naar de termijnen van hun aanbestedingen te kijken.
 • Het aantal afgebroken aanbestedingen ligt al enkele weken op een gemiddeld niveau (15 per week in 2019). Alleen in week 12 was een lichte stijging te zien.

Zie hieronder het specifieke beeld voor aanbestedingen van werken, diensten en leveringen.

Use regions/landmarks to skip ahead to chart and navigate between data series

Aantal nieuwe aanbestedingen, rectificaties en vroegtijdige beë€indigingen

Long description.

No description available.

Structure.

Line chart with 4 lines.
The chart has 1 X axis displaying 2020.
The chart has 1 Y axis displaying aantal.

View as data table.

Chart graphic.

week 8 Rectificaties: 38
 

Werken 

Grof gezegd gaat het hier om aanbestedingen in de bouw- en infrasector.

 • Het aantal nieuwe aanbestedingen voor werken ligt al enkele weken (net) boven het gemiddelde van 2019 (10 per week), alleen in week 13 week was een daling te zien. In week 16 was het aantal nieuwe bouw- en infra-aanbestedingen opvallend hoog (35).
 • In week 16 was het aantal nieuwe bouw- en infra-aanbestedingen opvallend hoog (35). Ook in week 19 was er een opvallende piek met 25 nieuwe aanbestedingen.
 • Ook het aantal rectificaties en afgebroken aanbestedingen vertoont een vrij normaal beeld. In week 18 werden er meer aanbestedingen voor werken aangepast en afgebroken. In week 11 en 12, na het verscherpen van coronamaatregelen, was dit ook het geval.
Use regions/landmarks to skip ahead to chart and navigate between data series

Werken - Aantal nieuwe aanbestedingen, rectificaties en vroegtijdige beë€indigingen

Long description.

No description available.

Structure.

Line chart with 4 lines.
The chart has 1 X axis displaying 2020.
The chart has 1 Y axis displaying aantal.

View as data table.

Chart graphic.

week 8 Vroegtijdig beëindigd: 1
 

Leveringen

 • Het aantal nieuwe opdrachten voor leveringen is de afgelopen weken vrij consistent en ligt met een enkele uitzondering steeds (net) onder het weekgemiddelde van 2019 (54 per week). Een beeld dat ook voor de verscherpte coronamaatregelen in Nederland al zichtbaar was.
 • Sinds week 12 was een stijging zichtbaar in het aantal rectificaties voor leveringen, vanaf week 15 zakt dit aantal terug naar een gemiddeld niveau (2019: 10 per week).
 • Het aantal afgebroken aanbestedingen voor aanbestedingen van leveringen ligt al enkele weken op een gemiddeld niveau (2019: 4 per week).
Use regions/landmarks to skip ahead to chart and navigate between data series

Leveringen - Aantal nieuwe aanbestedingen, rectificaties en vroegtijdige beë€indigingen

Long description.

No description available.

Structure.

Line chart with 4 lines.
The chart has 1 X axis displaying 2020.
The chart has 1 Y axis displaying aantal.

View as data table.

Chart graphic.

 

Diensten

 • Het aantal nieuwe opdrachten voor diensten schommelt sinds week 12 rond het weekgemiddelde van 2019. (95 per week), met een daling in week 18 en week 15.
 • Het aantal rectificaties voor aanbestedingen van diensten steeg in week 12, maar is in de weken daarna gezakt naar een gemiddeld niveau (2019: 20 per week).
 • Het aantal afgebroken aanbestedingen voor diensten ligt al enkele weken op een gemiddeld niveau (2019: 10 per week).
Use regions/landmarks to skip ahead to chart and navigate between data series

Diensten - Aantal nieuwe aanbestedingen, rectificaties en vroegtijdige beë€indigingen

Long description.

No description available.

Structure.

Line chart with 4 lines.
The chart has 1 X axis displaying 2020.
The chart has 1 Y axis displaying aantal.

View as data table.

Chart graphic.

week 6 Nieuwe aanbestedingen: 105
 

Nieuws

25
feb

Actuele uitspraken aanbesteding...

Actuele uitspraken aanbestedi...

25
feb

Miljoenenaanbesteding door de...

De landelijke gezondheidsdien...

18
jun

Actuele uitspraken aanbesteding...

Hieronder treft u de actuele...

Nieuws

18
jun

Nieuw omzet in coronatijden

Veel ondernemers zijn op zo...

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen