Onderhandse aanbesteding gemeente Deventer.

Geplaatst op 18-03-2012 in Nieuws

De gemeente Deventer heeft de opdracht, hoewel daartoe niet verplicht, 'onderhands' aanbesteed, zonder daarop het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) of een andere algemene set aanbestedingsregels van toepassing te verklaren. (Voorzieningenrechter Rechtbank Zwolle, 15 november 2011, LJN: BV1858)

Op 1 augustus 2011 heeft de gemeente Deventer een meervoudig onderhandse aanbesteding georganiseerd voor de opdracht 'Verzekeringsmakelaar voor de gemeente Deventer'. Ten behoeve van deze aanbesteding heeft de gemeente Deventer een offerteaanvraag samengesteld. Daarnaast heeft de gemeente Deventer een Nota van Inlichtingen uitgebracht.

Oordeel van de rechter

De onderhandse aanbesteding laat onverlet dat onder omstandigheden beginselen uit het aanbestedingsrecht wel een rol kunnen spelen bij de vraag of de gemeente Deventer jegens potentiƫle opdrachtnemers onrechtmatig handelt c.q. handelt in strijd met hetgeen de redelijkheid en billijkheid eisen. Daarvan kan onder meer sprake zijn indien de gemeente Deventer zich niet heeft gehouden aan de door haarzelf gestelde en aan de gegadigden meegedeelde regels omtrent de gunning. Daarnaast is de gemeente Deventer op grond van artikel 3:14 BW gebonden aan geschreven en ongeschreven regels van publiekrecht, waaronder (dus) het gelijkheidsbeginsel.

Lees verder:www.pianoo.nl/onderhandse-aanbesteding-week-11

Nieuws

25
feb

Actuele uitspraken aanbesteding...

Actuele uitspraken aanbestedi...

25
feb

Miljoenenaanbesteding door de...

De landelijke gezondheidsdien...

18
jun

Actuele uitspraken aanbesteding...

Hieronder treft u de actuele...

Nieuws

18
jun

Nieuw omzet in coronatijden

Veel ondernemers zijn op zo...

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen