Aanbestedingswet remt innovatie

Geplaatst op 07-04-2012 in Nieuws

De nieuwe aanbestedingswet zorgt voor een trendbreuk. De belangen van het bedrijfsleven worden eindelijk weer meegewogen, zegt Sylvia Roelofs. Maar zij is ook kritisch, want 'vernieuwing wordt niet gerealiseerd door bestaande processen te automatiseren.' De wet belemmert op verschillende terreinen het doorvoeren van vernieuwingen.

Op 14 februari jl. is de aanbestedingswet door de Tweede Kamer aangenomen. Het werd hoog tijd. We gaan er vanuit dat ook de Eerste Kamer zal instemmen. De bezwaren die ertoe leidden dat de Eerste Kamer in 2008 het toen rammelende wetsvoorstel verwierp, zijn ondervangen.

Waar was de aanbestedingswet ook al weer om begonnen? De oorsprong is te herleiden tot Europese regelgeving die een einde moest maken aan het onderhands gunnen van grote opdrachten. Vriendjespolitiek en willekeur waren, met name in sommige delen van de Europese Unie, dagelijkse praktijk. Met het oog op het creëren van een interne markt werd regelgeving noodzakelijk geacht om bedrijven de kans te geven op opdrachten in andere Europese lidstaten. Een Europees 'level playing field' was het wensbeeld. In de praktijk bleek de aanbestedingspraktijk uiteindelijk toch vooral een nationale aangelegenheid te zijn. Afstand, kennis van de lokale markt, maar vooral ook taalbarrières zijn daarvoor logische verklaringen. De markt in Nederland werd daarmee veel concurrerender.

In eerste instantie zorgde de praktijk van aanbesteden tot meer kansen voor bedrijven. Vaste patronen van gunning werden doorbroken en concurrentie werd gestimuleerd. In de praktijk werd na verloop van tijd de oorspronkelijke doelstelling uit het oog verloren. De aanbestedingswet werd meer een inkoopwet voor de overheid dan een wet gericht op marktstimulering en het creëren van gelijke kansen voor alle aanbieders. Een belangrijke reden daarvoor is de houding van ambtenaren en de toegenomen macht van inkopers. Dit laatste wordt onderstreept door het feit dat inkoopadvies en begeleiding van tenders een expertise zijn geworden waar menig adviesbureau een goede boterham aan verdient. Kind van de rekening waren de bedrijven. Zij werden opgezadeld met oneigenlijke en vooral onnodige administratieve lasten.

Lees verder : www.ictoffice.nl/

Nieuws

25
feb

Actuele uitspraken aanbesteding...

Actuele uitspraken aanbestedi...

25
feb

Miljoenenaanbesteding door de...

De landelijke gezondheidsdien...

18
jun

Actuele uitspraken aanbesteding...

Hieronder treft u de actuele...

Nieuws

18
jun

Nieuw omzet in coronatijden

Veel ondernemers zijn op zo...

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen