Na gunning voorgestelde alternatieve uitvoering

Geplaatst op 14-04-2012 in Nieuws

Art. 81 RO. Deze zaak betreft de aanbesteding van het aanbrengen van een damwand. Het gaat het om de vraag of het Waterschap, dat de aanbesteding uitschreef, een door de winnende inschrijver na de gunning voorgestelde alternatieve uitvoering van de opdracht heeft mogen weigeren (Hoge Raad 6 april 2012, LJN: BV6696). 

Oordeel Hoge Raad

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

Waar ging het om?

Het Waterschap heeft op 29 mei 2007 een Europese openbare aanbesteding van de opdracht volgens het bestek 'Herstellen damwanden en kades Meppelerdiep' (projectnummer 9S2870.B0) gehouden.

Onderdeel van dit werk betrof het aanbrengen van een 7,25 km lange verankerde stalen damwand langs het Meppelerdiep van Meppel tot Zwartsluis. In het bestek (paragraaf 310010) was dienaangaande voorgeschreven dat de toe te passen damwand van het 'type AZ 13 o.g.' (derhalve type AZ 13 of gelijkwaardig) moet zijn. Het gunningscriterium was dat van de economisch meest voordelige inschrijving.

Eiseres heeft ingeschreven met een besteksconforme oplossing voor de damwand voor een bedrag van € 11.980.000,- exclusief BTW en met een variant 1 voor een bedrag van € 11.080.000,- exclusief BTW.

 

Lees verder : www.pianoo.nl/na-gunning-voorgestelde-alternatieve-uitvoering-week-15

Nieuws

25
feb

Actuele uitspraken aanbesteding...

Actuele uitspraken aanbestedi...

25
feb

Miljoenenaanbesteding door de...

De landelijke gezondheidsdien...

18
jun

Actuele uitspraken aanbesteding...

Hieronder treft u de actuele...

Nieuws

18
jun

Nieuw omzet in coronatijden

Veel ondernemers zijn op zo...

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen