Handleiding Social Return bij het Rijk

Geplaatst op 11-07-2011 in Nieuws

Het handboek geeft aan hoe social return kan worden ingebed in de verschillende fasen van het inkoop- en aanbestedingsproces en geeft daarbij een uniforme rijksbrede werkwijze. (juli 2011)

Het kabinet heeft op 29 april 2011 besloten om social return vanaf 1 juli 2011 rijksbreed toe te passen bij alle aanbestedingen van 'werken' en 'diensten' boven het bedrag van € 250.000,- (exclusief BTW).

Social return sluit aan bij het overheidsbeleid om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gelijke kansen te bieden en zo regulier mogelijk te laten werken naar vermogen. Het uiteindelijke doel is deze mensen aan werk of werkervaring te helpen.

Dit handboek is bedoeld voor alle aanbestedende diensten binnen het Rijk en alle betrokkenen bij het inkoopproces. Kortom: voor u als inkoper, materiedeskundige, opdrachtgever, categoriemanager of contractbeheerder.

Hoewel social return bij mede-overheden op diverse wijze wordt toegepast, beschrijft dit handboek de rijksbrede toepassingsvorm. Deze is mede vastgesteld op basis van de onderzoeksrapporten van TNO ten aanzien van de toepasbaarheid van social return bij het Rijk. Het handboek geeft aan hoe social return kan worden ingebed in de verschillende fasen van het inkoop- en aanbestedingsproces en geeft daarbij een uniforme rijksbrede werkwijze.

Dit handboek wordt gezien als een ontwikkeldocument en is opgesteld in samenwerking met de beleidsverantwoordelijke ministeries Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, grote aanbestedende partijen binnen het Rijk en de Commissie Bedrijfsjuridisch advies (CBA). Verder is de Interdepartementale Commissie Inkopen en Aanbesteden (ICIA) betrokken bij de tot standkoming van dit handboek. 

 

Bron : Rijksoverheid 

 

Nieuws

25
feb

Actuele uitspraken aanbesteding...

Actuele uitspraken aanbestedi...

25
feb

Miljoenenaanbesteding door de...

De landelijke gezondheidsdien...

18
jun

Actuele uitspraken aanbesteding...

Hieronder treft u de actuele...

Nieuws

18
jun

Nieuw omzet in coronatijden

Veel ondernemers zijn op zo...

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen