Beukenhorst koffie Verstraaten Business Travel BV VelopA-Omniplay Jan de Wit Group N.V. Bergerhof Taxi & Tours BV Taxi van Dijk B.V. Cuijk Zagers Personenvervoer B.V.
Linked in Sitemap | Realisatie: BeSite

Minimumvereiste solvabiliteitsratio en Grossmann.

Geplaatst op 11-07-2011 in Nieuws

 

In deze uitspraak stelt de Haagse Voorzieningenrechter allereerst dat niet alleen van een aanbestedende dienst, maar óók van een inschrijvende partij mag worden verwacht dat zij haar stukken op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze presenteert, zodat daarover geen misverstanden kunnen ontstaan. Vervolgens komt het bekende Grossmann-arrest (rechtsverwerking) aan de orde. (Den Haag, 15 juni 2011, LJN: BQ9876)

Feiten

Rijkswaterstaat is op 21 februari 2011, namens de Stichting Incident Management Vrachtauto's, een Europese niet-openbare aanbesteding gestart voor de inrichting en exploitatie van een Centraal Meldpunt Vrachtwagens (CMV) en de organisatie van de inzet van VLM-deskundigheid (Voertuig, Lading, Milieu).

Artikel 8 van het selectiedocument luidt als volgt:
Artikel 8 Minimumeisen
1. Om in aanmerking te kunnen komen voor een uitnodiging tot inschrijving moet een gegadigde, naar het oordeel van de aanbesteder, hebben aangetoond te voldoen aan elk van de hierna volgende minimumeisen.
Een gegadigde moet:
(.....)
c. in de laatste 3 boekjaren beschikken over een solvabiliteitsratio (verhouding eigen/vreemd vermogen van minimaal 35% en voldoende liquiditeit (current ratio van minimaal 1.25);
(.....)

Bij brief van 12 april 2011 heeft Rijkswaterstaat aan Europ Assistance bericht dat zij niet in aanmerking komt voor een uitnodiging tot inschrijving op de aanbesteding, omdat niet is voldaan aan het gestelde minimumvereiste betreffende de solvabiliteitsratio.

Duidelijk, precies en ondubbelzinnig

Zie verder :

www.pianoo.nl/actueel/minimumvereiste-solvabiliteitsratio-grossmann

Nieuws

29
apr

Actuele uitspraken Aanbestedin...

Actuele uitspraken Aanbested...

29
apr

Goed werkgeverschap telt niet...

Door de opzet van de aanbe...

06
jan

Rapport: Onderzoek naar tende...

Rapport: Onderzoek naar ten...

Nieuws

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen