Aanbesteding, geen beroep op omzet failliete rechtsvoorganger

Geplaatst op 24-05-2012 in Nieuws

In een uitspraak van de Rechtbank Assen van 2 april 2012 (LJN BW4855) is het volgende aan de orde. Een Gemeente besteedt een opdracht aan voor de herinrichting van een marktplein. Het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (het ARW 2005) is van toepassing.

In het bestek is onder andere vermeld dat inschrijvers in de laatste drie boekjaren een omzet aan werken in de GWW-sector moeten hebben bereikt gelijk aan of groter dan EUR 1.000.000 per jaar. Inschrijvers die daaraan niet voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de aanbesteding.

Schonewille Infra B.V. (hierna te noemen: ‘ Schonewille’) schrijft in met de laagste prijs. Zij overlegt omzet gegevens over de laatste drie boekjaren van Schonewille GWW B.V. en beroept zich daarop. Schonewille GWW B.V. is failliet. Schonewille heeft de relevante onderdelen van de failliete onderneming overgenomen.

De Gemeente bericht aan Schonewille en aan de andere inschrijvers dat zij voornemens is de opdracht aan Schonewille te gunnen. In de brief is opgenomen dat indien binnen 15 dagen na dagtekening een geschil aanhangig is gemaakt, de Gemeente niet over zal gaan tot gunning voordat in het geschil een oordeel is uitgesproken.

Binnen de periode van 15 dagen wordt geen geschil aanhangig gemaakt. Een andere inschrijver maakt binnen die periode echter wel bezwaar. De Gemeente besluit de opdracht niet te gunnen en trekt, na advies van een advocaat te hebben ingewonnen, haar voornemen tot gunning aan Schonewille in.

 

Lees verder : www.cobouw.nl/nieuws/algemeen/2012/05/24/aanbesteding-geen-beroep-op-omzet-failliete-rechtsvoorganger

Nieuws

25
feb

Actuele uitspraken aanbesteding...

Actuele uitspraken aanbestedi...

25
feb

Miljoenenaanbesteding door de...

De landelijke gezondheidsdien...

18
jun

Actuele uitspraken aanbesteding...

Hieronder treft u de actuele...

Nieuws

18
jun

Nieuw omzet in coronatijden

Veel ondernemers zijn op zo...

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen