Kort geding DVG inzake gehanteerde gunning- en beoordelingssystematiek bij WMO - vervoer

Geplaatst op 26-07-2011 in Nieuws

Dit geschil betreft de aanbesteding van Wmo-vervoer in de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, Dongeradiel, Kollumerland en Schiermonnikoog (de gemeente Dantumadiel treedt op namens de gemeenten). DGV, de verliezende inschrijver, heeft bezwaren tegen de door gemeenten gehanteerde gunnings- en beoordelingssystematiek. (Leeuwarden, 6 juli 2011,m LJN: BR2162)

DVG betoogt in dit kort geding dat de opdracht niet aan Connexxion Taxi Services BV mag worden gegund en dat de gemeente Dantumadiel na een herbeoordeling van de inschrijvingen opnieuw tot gunning over moet gaan, althans dat de onderhavige aanbesteding moet worden gestaakt en dat de opdracht moet worden heraanbesteed als de gemeente Dantumadiel de opdracht nog wenst te gunnen.

Zie verder : www.pianoo.nl/gehanteerde-gunning-beoordelingssystematiek-week-30

 

Nieuws

25
feb

Actuele uitspraken aanbesteding...

Actuele uitspraken aanbestedi...

25
feb

Miljoenenaanbesteding door de...

De landelijke gezondheidsdien...

18
jun

Actuele uitspraken aanbesteding...

Hieronder treft u de actuele...

Nieuws

18
jun

Nieuw omzet in coronatijden

Veel ondernemers zijn op zo...

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen