Voornemen tot gunning

Geplaatst op 18-07-2012 in Nieuws

Kern van dit kort geding is de vraag of voldoende aannemelijk is dat partij B onrechtmatig handelt, indien zij de opdracht aan een andere inschrijver dan partij A gunt. Partij A stelt zich op het standpunt dat dit het geval is, omdat zij in de selectiefase als aanmelder een geldige aanmelding heeft gedaan en in de gunningsfase als inschrijver met de laagste prijs een geldige inschrijving heeft gedaan (Rb. Den Bosch 3 juli 2012, LJN: BX1125).

Waar ging het om?

B heeft een niet-openbare aanbestedingsprocedure (procedure met voorafgaande selectie) gehouden voor het verstrekken van een opdracht tot het vervangen van watermeters en het verlenen van de bijbehorende diensten (verder: de opdracht).

Bij brief van 27 april 2012 heeft B aan A te kennen gegeven dat zij voornemens is de opdracht aan haar te gunnen als de inschrijver met de laagste aanbieding.
C heeft als inschrijver met de op één na laagste aanbieding tegen het gunningvoornemen van B bezwaar gemaakt.
Vervolgens heeft B per e-mailbericht d.d. 8 mei 2012 aan A laten weten dat zij de bezwaren van een inschrijver (naar later bleek: C) nader zou onderzoeken en daarom de Alcateltermijn had verlengd tot en met 16 mei 2012.
B heeft bij brief van 15 mei 2012 aan A te kennen gegeven dat zij bij herbeoordeling van de aanmelding van A heeft moeten vaststellen dat deze aanmelding ongeldig is en dat de inschrijving van A daarom niet meer voor gunning in aanmerking kan komen. B heeft de gunningsbeslissing van 27 april 2012 ten gunste van A ingetrokken en gemeld dat zij voornemens is de opdracht te gunnen aan C.

 

Lees verder : www.pianoo.nl/voornemen-tot-gunning-week-29

Nieuws

25
feb

Actuele uitspraken aanbesteding...

Actuele uitspraken aanbestedi...

25
feb

Miljoenenaanbesteding door de...

De landelijke gezondheidsdien...

18
jun

Actuele uitspraken aanbesteding...

Hieronder treft u de actuele...

Nieuws

18
jun

Nieuw omzet in coronatijden

Veel ondernemers zijn op zo...

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen