Alcateltermijn is geen vervaltermijn

Geplaatst op 26-09-2012 in Nieuws

In deze zaak wordt inschrijver verweten te laat te zijn met zijn bezwaren. De Haagse rechtbank oordeelt op 7 augustus 2012 (LJN: BX6803), dat dit verwijt terecht is.

Het ging in dit geval om een Europese niet-openbare aanbesteding voor beveiligings-, catering- en schoonmaakdienstverlening ten behoeve van de locaties van zijn dienstonderdelen. Als gunningscriterium wordt gehanteerd de economisch meest voordelige inschrijving.

De Selectieleidraad vermeldde o.a.:
'4.7 Gunning onder voorwaarde
De mededeling van OG (voorzieningenrechter: opdrachtgever) over de gunningsbeslissing houdt geen aanvaarding in van het aanbod van de winnende Inschrijver. OG sluit niet eerder de Overeenkomst dan nadat een termijn van 15 dagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing is verstreken. Iedere belanghebbende die het niet eens is met de gunningsbeslissing kan binnen genoemde termijn van 15 dagen een civiel kort geding aanspannen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag.'.

 

Lees verder :www.pianoo.nl/alcateltermijn-is-geen-vervaltermijn-week-38

Nieuws

25
feb

Actuele uitspraken aanbesteding...

Actuele uitspraken aanbestedi...

25
feb

Miljoenenaanbesteding door de...

De landelijke gezondheidsdien...

18
jun

Actuele uitspraken aanbesteding...

Hieronder treft u de actuele...

Nieuws

18
jun

Nieuw omzet in coronatijden

Veel ondernemers zijn op zo...

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen