Aanvullende voorwaarde

Geplaatst op 26-09-2012 in Nieuws

De Arnhemse rechter oordeelde in een kwestie betreffende een aanvullende voorwaarde, die was gesteld om in aanmerking te komen voor een toeslag gestelde eis. De uitspraak is van 2 augustus 2012 ( LJN: BX7020).

Fatima is een zorgaanbieder in de regio Twente voor mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking, vaak met een complexe zorgvraag. Van de 386 cliënten die Fatima thans in zorg heeft, lijden er 180 cliënten aan epilepsie. Van deze 180 cliënten hebben 49 cliënten gespecialiseerde zorg nodig. Het betreft zorg waarop aanspraak bestaat uit hoofde van de AWBZ.

Fatima vordert o.a. om Menzis te gebieden met Fatima de toeslag gespecialiseerde epilepsiezorg te contracteren, althans de (uiterlijk op 3 augustus 2012) door Fatima in te dienen offerte (ook) ten aanzien van de door Fatima aan te vragen toeslagen gespecialiseerde epilepsiezorg in behandeling te nemen, zonder dat ten aanzien van Fatima de voorwaarde geldt: "Deze toeslag kan alleen gecontracteerd worden door zorginstellingen die algemeen erkend zijn als voorziening voor gespecialiseerde epilepsiezorg. Dit betreft zorginstellingen (Sein en Kempenhaege) genoemd in het rapport 'Gespecialiseerde epilepsiezorg in de ZZP systematiek' van HHM', zoals thans vermeld op pagina 7 van het "inkoopdocument 2013, inkoopspecificatie intramuraal", althans een zodanige voorziening te treffen die de voorzieningenrechter in goede justitie geraden acht.

Fatima legt aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat Menzis, door haar keuze voor een (semi-)aanbestedingsprocedure, onder meer is gehouden aan artikel 23 Bao.

Dit artikel bepaalt dat Menzis in haar inkoopdocument de technische specificaties dient op te nemen in de aanbestedingsstukken en dat deze technische specificaties de inschrijvers gelijke toegang moeten bieden en niet mogen leiden tot ongerechtvaardigde belemmeringen in de mededinging.

De door Menzis in haar Inkoopdocument gestelde aanvullende eisen als "algemeen erkende voorziening voor gespecialiseerde epilepsiezorg" en "Sein" en "Kempenhaege" kunnen niet als technische specificaties dan wel kwaliteitseisen worden gezien.

De aanvullende eisen zijn onrechtmatig, niet objectief, niet transparant en discriminatoir en jegens Fatima ook in strijd met de redelijkheid en billijkheid, aldus Fatima.

 

Lees verder: www.pianoo.nl/aanvullende-voorwaarde-week-38

Nieuws

25
feb

Actuele uitspraken aanbesteding...

Actuele uitspraken aanbestedi...

25
feb

Miljoenenaanbesteding door de...

De landelijke gezondheidsdien...

18
jun

Actuele uitspraken aanbesteding...

Hieronder treft u de actuele...

Nieuws

18
jun

Nieuw omzet in coronatijden

Veel ondernemers zijn op zo...

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen