CO2-bewustcertificaat onvoldoende duidelijk verlangd

Geplaatst op 26-09-2012 in Nieuws

n de volgende zaak ging het om onduidelijkheid betreffende een van de onderaannemer verlangd certificaat. (Rb Utrecht 7 september 2012, LJN: BX6236).

ProRail heeft op 14 maart 2012 een niet openbare aanbestedingsprocedure uitgeschreven voor het 'Aanpassen emplacement westzijde station Haarlem'. Op deze procedure is het 'Aanbestedingsreglement ARN 2006' van toepassing verklaard.

In de selectieleidraad ten behoeve van deze aanbesteding is aangegeven dat het gunnings-criterium is: economisch meest voordelige aanbieding. Onder het kopje 'Gunningscriterium' is vervolgens vermeld:

"Beoordeeld zal worden op grond van onder andere de volgende criteria:
• Prestatiemeting
• CO2-prestatieladder
(...)
De exacte gunningscriteria worden in de uitnodiging tot inschrijving of de aanbestedingsleidraad bekendgemaakt.
Om in aanmerking te komen voor de CO2-bewustkorting dient u bij uw inschrijving een kopie van uw CO2-bewust Certifica(a)t(en) te voegen.
Indien een gegadigde ten behoeve van de selectie een beroep doet op de geschiktheid en bekwaamheid van anderen, geldt dat de ondernemer die in een dergelijk samenwerkingsverband het laagst op de ladder staat bepalend is voor de hoogte van het toe te kennen kortingspercentage.".
(.................)

"Om in aanmerking te komen voor de fictieve korting dient de inschrijver een kopie van het CO2-bewust Certificaat in te dienen bij de inschrijving. Alleen een CO2-bewust Certificaat dat geldig is op de datum van de aanbesteding wordt in behandeling genomen. Indien een inschrijver niet in het bezit is van het CO2-bewust Certificaat of geen kopie van het certificaat bij de inschrijving heeft gevoegd, wordt er bij de berekening van de evaluatieprijs vanuit gegaan dat de inschrijver op trede 0 van de ladder staat. In geval van een combinatie geldt dat er bij de berekening van de evaluatieprijs wordt uitgegaan van het CO2-bewust Certificaat van de combinant met de laagste score op de CO2-prestatieladder. Indien een gegadigde ten behoeve van de selectie een beroep heeft gedaan op de geschiktheid en bekwaamheid van anderen, geldt dat de ondernemer die in zo'n samenwerkingsverband het laagst op de ladder staat bepalend is voor de hoogte van het toe te kennen kortingspercentage.".

Lees verder : www.pianoo.nl/co2-bewustcertificaat-onvoldoende-duidelijk-verlangd-week-38

Nieuws

25
feb

Actuele uitspraken aanbesteding...

Actuele uitspraken aanbestedi...

25
feb

Miljoenenaanbesteding door de...

De landelijke gezondheidsdien...

18
jun

Actuele uitspraken aanbesteding...

Hieronder treft u de actuele...

Nieuws

18
jun

Nieuw omzet in coronatijden

Veel ondernemers zijn op zo...

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen