Aanpassen inschrijving

Geplaatst op 26-09-2012 in Nieuws

Na de sluitingstermijn voor het indienen van de inschrijvingen (3 mei 2012) heeft de aanbestedende dienst (het Openbaar Ministerie) aan alle inschrijvers laten weten dat de planning voor Sourcing Applicatie Beheer met twee maanden wordt opgeschort en de inschrijvers in de gelegenheid gesteld hun inschrijving aan te passen. Heeft het OM daarmee de fundamentele regels van het aanbestedingsrecht geschonden? (Rb. Den Haag 13 september 2012, LJN: BX7357)

Op 14 december 2011 heeft het Openbaar Ministerie (hierna 'OM') een aankondiging geplaatst betreffende een Europese niet-openbare aanbesteding voor een opdracht op het gebied van ICT-dienstverlening, onder de naam 'Sourcing Applicatie Beheer OM'. Als gunningscriterium wordt gehanteerd de economisch meest voordelige inschrijving. Op de aanbesteding is het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten ('Bao') van toepassing.

Bij brief van 13 juni 2012 heeft het OM aan alle inschrijvers het volgende medegedeeld:
'Door een samenloop van, deels onvoorziene, omstandigheden ligt er de komende maanden een hoge druk op de interne organisatie. Teneinde de continuïteit van de dienstverlening te kunnen blijven waarborgen zien wij ons genoodzaakt om de planning voor Sourcing Applicatie Beheer met twee maanden op te schorten. (...)
Omdat wij niet kunnen inschatten wat en hoe groot de impact van deze verschuiving op uw inschrijving is verzoeken wij u de volgende vragen te beantwoorden:
1. Wijzigt hierdoor uw prijs voor de transitie (...)? JA/NEE
2. Wijzigt hierdoor de inhoud van uw transitieplan, anders dan het opschuiven van uw data met twee maanden ? JA/NEE**
3. Wijzigen hierdoor andere onderdelen van uw Inschrijving, anders dan het opschuiven van uw data met twee maanden? JA/NEE**
4. Indien u een van de drie vragen met 'JA' heeft beantwoord geef dan aan wat naar uw mening een redelijke periode (in weken) is voor aanpassing van uw inschrijving.'

In reactie daarop heeft Accenture op 15 juni 2012 (alleen) voormelde vraag 1 met 'Ja' beantwoord, onder mededeling van haar nieuwe, verhoogde, prijs voor de transitiefase en de redenen die aan die prijsverhoging ten grondslag liggen. Alle overige inschrijvers hebben de vragen met 'nee' beantwoord.

 

Lees verder : www.pianoo.nl/aanpassen-inschrijving-week-39

Nieuws

25
feb

Actuele uitspraken aanbesteding...

Actuele uitspraken aanbestedi...

25
feb

Miljoenenaanbesteding door de...

De landelijke gezondheidsdien...

18
jun

Actuele uitspraken aanbesteding...

Hieronder treft u de actuele...

Nieuws

18
jun

Nieuw omzet in coronatijden

Veel ondernemers zijn op zo...

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen