Rechterlijke uitspraak week 47: Alternatieve klimaatinstallatie

Geplaatst op 20-11-2012 in Nieuws

Bij de aanbesteding van een multifunctioneel centrum heeft de gemeente gevraagd om een alternatieve klimaatinstallatie. Kernvraag van dit geding is of de Gemeente heeft kunnen beslissen om de door Breman Meppel aangeboden variant aan te merken als zijnde geen alternatief en daaraan op die grond geen punten aan toe te kennen. Zijn er voldoende aanknopingspunten voor de door de gemeente voorgestane uitleg van de aanbestedingsleidraad? (Rb. Zwolle 12 november 2012, LJN: BY3162). 

In het kader van het voornemen van de Gemeente om een multifunctioneel centrum, met daarin onder andere twee basisscholen en diverse vormen van kinderopvang, te doen ontwikkelen heeft zij een meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure uitgeschreven. Op de aanbestedingen is (hoofdstuk 7 van) het Arw 2005 van toepassing.

De litigieuze (deel)aanbesteding heeft betrekking op de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties (verder: de aanbesteding). De Gemeente heeft vijf ondernemingen uitgenodigd een inschrijving in te dienen, waaronder Breman Meppel en Vredenburg Installatietechniek te Steenwijk.

Bij brief van 2 oktober 2012 heeft de Gemeente bericht voornemens te zijn aan Vredenburg Installatietechniek te gunnen.De brief vermeldt, voor zover van belang:
'Op basis van het in het bestek genoemde gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving is uw aanbieding niet als beste naar voren gekomen. In het volgende overzicht is per gunningscriterium aangegeven, hoe uw aanbieding beoordeeld is ten opzichte van de aanbieding van de geselecteerde inschrijver.
(...)
Het door uw aangeboden alternatief, te weten vloerverwarming in plaats van stralingsverwarming en een ander fabricaat luchtbehandelingskasten is door de selectiecommissie beoordeeld als zijnde geen alternatieve klimaatinstallatie. Het alternatief heeft daarom geen punten gescoord. '

 

Lees verder : www.pianoo.nl/alternatieve-klimaatinstallatie-week-47

Nieuws

25
feb

Actuele uitspraken aanbesteding...

Actuele uitspraken aanbestedi...

25
feb

Miljoenenaanbesteding door de...

De landelijke gezondheidsdien...

18
jun

Actuele uitspraken aanbesteding...

Hieronder treft u de actuele...

Nieuws

18
jun

Nieuw omzet in coronatijden

Veel ondernemers zijn op zo...

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen