Doel van de Aanbestedingswet

Geplaatst op 25-11-2012 in Nieuws

De Aanbestedingswet beoogt een duidelijker en eenvormig kader te scheppen voor het plaatsen van overheidsopdrachten alsmede een lastenverlichting voor ondernemers en aanbestedende diensten te creĆ«ren.

De Aanbestedingswet moet het midden- en kleinbedrijf en zelfstandigen zonder personeel meer kansen bieden bij aanbestedingen voor overheidsopdrachten. De Tweede Kamer heeft hier bij de behandeling van het wetsvoorstel op 14 februari 2012 in sterke mate op aangedrongen met een aantal moties die zijn aangenomen. Daarbij ligt de doelstelling vast dat als norm voor alle aanbestedende diensten geldt om tenminste 30% van de aanbestedingen bij MKB te plaatsen. (30% in aantal of in waarde van de opdrachten?). De minister heeft dit toegezegd. Een evaluatie twee jaar inwerkingtreding van de wet moet aantonen in hoeverre aan deze doelstelling is voldaan. Mocht dat in te geringe mate het geval zijn, dan is bijsturing mogelijk.

 

Lees verder : www.nieuweaanbestedingswet.nl/doel-aanbestedingswet/

Nieuws

25
feb

Actuele uitspraken aanbesteding...

Actuele uitspraken aanbestedi...

25
feb

Miljoenenaanbesteding door de...

De landelijke gezondheidsdien...

18
jun

Actuele uitspraken aanbesteding...

Hieronder treft u de actuele...

Nieuws

18
jun

Nieuw omzet in coronatijden

Veel ondernemers zijn op zo...

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen