Verslag Eerste Kamercommissie Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied

Geplaatst op 30-11-2012 in Nieuws

De vaste commissie voor economische zaken, landbouw en innovatie van de Eerste Kamer heeft op 20 november 2012 een verslag opgemaakt van het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied.

De wet is een implementatie van richtlijn nr. 2009/81/EG voor opdrachten op defensie- en veiligheidsgebied. In het verslag zijn een aantal opmerkingen en vragen opgenomen van de fracties van de PvdA, PVV en SP. De leden van de commissie achten de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid, er vanuit gaande dat de regering de vragen en opmerkingen uit het verslag adequaat en tijdig afhandelt.

Een aantal vragen hebben betrekking op artikel 346 VWEU.  Dit artikel schept de mogelijkheid om af te wijken van de verplichting tot aanbesteden met een beroep op de nationale veiligheid. Een van de vragen is waarop de regering haar verwachting baseert dat na implementatie van de nieuwe richtlijn minder vaak gebruik zal worden gemaakt van de uitzonderingsmogelijkheid van artikel 346 VWEU en welke artikelen in het wetsvoorstel daartoe leiden.

De PVV-fractie heeft een vraag over het compensatiebeleid. Dit beleid houdt in dat bij aankoop van defensiematerieel in het buitenland de voorwaarde wordt gesteld dat de nationale defensie-industrie rechtstreeks wordt betrokken bij de ontwikkeling en/of productie van het materieel, of dat de buitenlandse leverancier als tegenprestatie orders plaatst bij Nederlandse bedrijven. Volgens de nieuwe richtlijn is compensatie in principe niet toegestaan. De vraag is of de regering kan aangeven in welke omstandigheden essentiƫle belangen van de eigen nationale veiligheid beschermd moeten worden (op grond van artikel 346 VWEU), zodat compensatie wel is toegestaan? Door afschaffing van het compensatiebeleid is de kans groot dat de Nederlandse bedrijven een groot deel van de orders verliezen. Ook wordt gevraagd welke actieve rol de regering op zich gaat nemen voor het verwerven van opdrachten voor het mkb indien compensatie niet meer is toegestaan.

 

Lees verder : www.aanbestedingsproces.nl/node/17686

 

Nieuws

25
feb

Actuele uitspraken aanbesteding...

Actuele uitspraken aanbestedi...

25
feb

Miljoenenaanbesteding door de...

De landelijke gezondheidsdien...

18
jun

Actuele uitspraken aanbesteding...

Hieronder treft u de actuele...

Nieuws

18
jun

Nieuw omzet in coronatijden

Veel ondernemers zijn op zo...

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen