Multiservicecontract nieuwe leveranciers Facilitair Bedrijf UWV getekend

Geplaatst op 17-12-2012 in Nieuws

 Het Facilitair Bedrijf van UWV heeft met Facilicom Services Group en Eurest Services BV op dinsdag 11 december een multiservicecontract getekend. Dit betekent dat er nu meerdere diensten bij 1 leverancier zijn belegd. Het gaat om vier diensten, te weten: schoonmaak, restauratieve diensten, groenvoorziening en het afvoeren van afval. De contracten gaan in op 1 januari aanstaande en hebben een looptijd tot en met 31 december 2015.

 

Alle genoemde facilitaire diensten zijn dus ook samengevoegd in één aanbestedingsprocedure. Facilicom gaat de genoemde diensten in het noorden van Nederland uitvoeren en Eurest in het zuiden.

Andere insteek aanbesteden

UWV heeft bij deze aanbesteding voor een hele andere insteek gekozen. Zo was de prijs slechts een zeer beperkt gunningscriterium en werd er voornamelijk op waarden gegund, zoals maatschappelijk ondernemen. Waar het Facilitair Bedrijf vroeger voorschreef aan de leverancier hoe de dienstverlening eruit moest zien, is dit nu vooral overgelaten aan de leverancier. Deze heeft zijn expertise aangewend en heeft aangegeven hoe hij ervoor kan zorgen dat de kwaliteit van de dienstverlening goed is. De leveranciers zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied en dus expert op dat gebied. Een voorbeeld hiervan is dat het Facilitair Bedrijf niet voorschrijft hoe vaak er ergens moet worden schoongemaakt, maar dat het pand aan de vastgestelde schoonmaaknormen moet voldoen.

 

Lees verder : www.facility-info.com/nieuws/multiservicecontract-nieuwe-leveranciers-facilitair-bedrijf-uwv-getekend.14043.html

Nieuws

25
feb

Actuele uitspraken aanbesteding...

Actuele uitspraken aanbestedi...

25
feb

Miljoenenaanbesteding door de...

De landelijke gezondheidsdien...

18
jun

Actuele uitspraken aanbesteding...

Hieronder treft u de actuele...

Nieuws

18
jun

Nieuw omzet in coronatijden

Veel ondernemers zijn op zo...

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen