Kort Geding over Tevredenheidsverklaringen bij EU - aanbesteding

Geplaatst op 22-12-2012 in Nieuws

Inschrijver dient bij inschrijving tevredenheidsverklaringen van eerdere opdrachtgevers te overleggen. Hoewel aan de gemeente kan worden toegegeven dat uit de overgelegde referentverklaringen niet woordelijk blijkt dat de opdrachten naar behoren zijn uitgevoerd, moeten deze in redelijkheid als de vereiste tevredenheidverklaringen worden begrepen. De inschrijving van eiseres is ten onrechte uitgesloten (Rb. Haarlem 20 juli 2012, LJN: BY6162).

DSS heeft ingeschreven op een Europese openbare aanbesteding genaamd 'Verwijdering graffiti & wildplak t.b.v. Gemeente Haarlemmermeer' (hierna: de opdracht). Op de opdracht is het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten (BAO) van toepassing. Als gunningscriterium geldt de economisch meest voordelige inschrijving.

Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 9 van de Aanbestedingsleidraad 'graffiti & wildplak' (hierna: de Aanbestedingsleidraad) dient een inschrijver ter onderbouwing van de vereiste technische bekwaamheid / beroepsbekwaamheid twee referentieprojecten te overleggen. Voorts bepaalt de Aanbestedingsleidraad onder M5 Referentieprojecten: 'Inschrijver dient door middel van een tevredenheidverklaring van de opdrachtgevers aan te tonen dat beide referenties naar behoren zijn uitgevoerd'. Op Bijlage F Model referentieproject bij de Aanbestedingsleidraad is onderaan vetgedrukt de tekst opgenomen: 'Vergeet niet de tevredenheidverklaringen toe te voegen.'

Lees verder : www.pianoo.nl/tevredenheidsverklaringen-week-51

Nieuws

25
feb

Actuele uitspraken aanbesteding...

Actuele uitspraken aanbestedi...

25
feb

Miljoenenaanbesteding door de...

De landelijke gezondheidsdien...

18
jun

Actuele uitspraken aanbesteding...

Hieronder treft u de actuele...

Nieuws

18
jun

Nieuw omzet in coronatijden

Veel ondernemers zijn op zo...

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen