De coöperatie als rechtsvorm is interessant voor o.a. ZZP-ers

Geplaatst op 14-01-2013 in Nieuws

De rechtsvorm coöperatie kan geschikt voor u zijn als uw klanten steeds vaker hogere eisen stellen aan uw dienstverlening. Dat geldt ook vooral bij EU - aanbestedingen waarbij de aanbestedende dienst op basis van selectiecriteria als omzet, referentie etc. een bedrijf een bepaalde opdracht wilt gunnen en zij wel verzekerd willen zijn van continuiteit van de onderneming.

Als zelfstandig ondernemer kunt u bijvoorbeeld in de problemen komen als u ziek wordt. Bij een coöperatie kunnen andere leden dan uw werk overnemen.

Wat is een coöperatie?

Een coöperatie is een speciale vereniging, die overeenkomsten aangaat met en voor haar leden. U kunt met minimaal één partner een coöperatie oprichten. Veelvoorkomende coöperaties voor ondernemers zijn de bedrijfscoöperatie en de ondernemerscoöperatie.

Bedrijfscoöperatie

Een bedrijfscoöperatie behartigt bepaalde zakelijke belangen van haar leden, zoals de inkoop of reclame. Een bekend voorbeeld is FrieslandCampina, een grote zuivelcoöperatie. De leden hiervan zijn aangesloten melkveehouders, die meedelen in de winst.

Ondernemerscoöperatie

Een ondernemerscoöperatie is een coöperatie waarbij alle leden zelfstandig samenwerken, bijvoorbeeld aan een project. Deze coöperatievorm is onder meer geschikt voor zzp’ers. Die kunnen dan gezamenlijk klussen of projecten doen die zij niet in hun eentje kunnen aannemen of uitvoeren.

Aansprakelijkheid

De coöperatie is als rechtspersoon aansprakelijk. Als uw coöperatie wordt ontbonden en er zijn schulden, zijn u en uw medeleden daarvoor voor een gelijk deel aansprakelijk. Wilt u de aansprakelijkheid uitsluiten? Dat kan als u een 'coöperatie met beperkte aansprakelijkheid' (BA) of een 'coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid' (UA) opricht.

Belastingen

Een coöperatie betaalt vennootschapsbelasting over de winst. De leden betalen individueel belasting over de winst die zij vanuit de coöperatie ontvangen.

Jaarstukken

Iedere coöperatie moet elk jaar jaarstukken opstellen en openbaar maken. Op de website van de Kamer van Koophandel leest u meer over het deponeren van de jaarstukken.

Meer weten?

Meer informatie over coöperaties kunt u krijgen bij de Kamer van Koophandel . U kunt hiervoor bijvoorbeeld een bezoek brengen aan het spreekuur van de Kamer van Koophandel of een afspraak maken voor een adviesgesprek. 

Bron: Kamer van Koophandel.

Nieuws

25
feb

Actuele uitspraken aanbesteding...

Actuele uitspraken aanbestedi...

25
feb

Miljoenenaanbesteding door de...

De landelijke gezondheidsdien...

18
jun

Actuele uitspraken aanbesteding...

Hieronder treft u de actuele...

Nieuws

18
jun

Nieuw omzet in coronatijden

Veel ondernemers zijn op zo...

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen