PARTICIPATIEWET EN ‘SOCIAL RETURN’ BIJ AANBESTEDING

Geplaatst op 28-01-2013 in Nieuws

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 21 december 2012 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin voorlopig een profielschets van de Participatiewet, waarvan de invoering voorzien is op 1 januari 2014.

De Participatiewet beoogd te werken met een quotum van een percentage in dienst te hebben mensen met een arbeidsbeperking in ondernemingen. Overheden zijn gehouden zijn overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten aan te besteden als de begrote opdrachtwaarde bepaalde drempelwaarden overschrijden. Bij aanbestedingen van overheidsopdrachten is tegenwoordig het begrip ‘Social Return’ in zwang, waarbij ook steeds vaker een percentage mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor de opdracht in dienst genomen moet worden door ondernemers die de opdracht gegund krijgen. Hoe verhoudt dat zich tot elkaar?
 

Het kabinet wil dat alle mensen, ongeacht leeftijd, afkomst of beperking, als volwaardige burgers kunnen participeren in de samenleving bij voorkeur via een reguliere baan dan wel, als dat (nog) niet mogelijk zou zijn, op andere wijze een bijdrage leveren aan de maatschappij. Dat is niet alleen een kabinetsstandpunt, maar ook een van de drie strategische pijlers van de Europese Commissie: ‘Europa 2020’, een strategische notitie van 3 maart 2010, die zich richt op slimme, duurzame en inclusieve groei. 

Het sociale aspect komt met name onder de strategische pijler terug van ‘inclusieve groei’, waarbij dat door de EU wordt gezien als een economie met veel werkgelegenheid en sociale en territoriale cohesie. Door onder meer werkgelegenheid te creëren kansen te bieden aan mensen, te investeren in vaardigheden, armoede te bestrijden en arbeidsmarkten, opleidingsmogelijkheden van de EU-lidstaten te moderniseren. De arbeidsparticipatie van ouderen en vrouwen is relatief laag. Ook is er sprake van veel jeugdwerkeloosheid.
 

Lees verder : www.binnenlandsbestuur.nl/socialreturn

Nieuws

25
feb

Actuele uitspraken aanbesteding...

Actuele uitspraken aanbestedi...

25
feb

Miljoenenaanbesteding door de...

De landelijke gezondheidsdien...

18
jun

Actuele uitspraken aanbesteding...

Hieronder treft u de actuele...

Nieuws

18
jun

Nieuw omzet in coronatijden

Veel ondernemers zijn op zo...

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen