Mededeling bestemd voor speciale-sectorbedrijven als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 inzake de toepassing van het proportionaliteitsbeginsel

Geplaatst op 24-03-2013 in Nieuws

Op 1 april 2013 zal de Aanbestedingswet 2012 in werking treden. In deze wet is het proportionaliteitsbeginsel opgenomen dat ook van toepassing wordt op de speciale-sectorbedrijven. Dit betekent dat aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven bij de voorbereiding en totstandkoming van opdrachten die worden aanbesteed alleen eisen, voorwaarden en criteria mogen stellen die in redelijke verhouding staan tot de aard en omvang van de opdracht. Het proportionaliteitsbeginsel wordt breed uitgelegd en beslaat het hele aanbestedingsproces, van de keuze van de procedure tot aan de contractvoorwaarden. Graag vestig ik uw aandacht op de Gids proportionaliteit die invulling geeft aan het proportionaliteitsbeginsel.

In de Gids proportionaliteit zijn voorschriften opgenomen voor de toepassing van het proportionaliteitsbeginsel. Voor deze voorschriften geldt voor aanbestedende diensten het principe ‘pas toe of leg uit’. De verplichting om de voorschriften toe te passen of afwijking uit te leggen, geldt op grond van de Aanbestedingswet 2012 niet voor de speciale-sectorbedrijven.

Desalniettemin biedt de Gids proportionaliteit een breed gedragen invulling van het proportionaliteitsbeginsel. De Gids proportionaliteit geeft handvatten voor een redelijke toepassing van het proportionaliteitsbeginsel. Door middel van het opnemen van best practices en voorbeelden wordt inzichtelijk gemaakt wat in een bepaalde situatie doorgaans wel en niet proportioneel is. De Gids proportionaliteit gaat hoofdzakelijk in op afwegingen die een aanbestedende dienst moet maken om tot proportionele eisen, voorwaarden en criteria te komen en geeft bandbreedtes aan. Hoewel speciale-sectorbedrijven niet verplicht zijn de Gids proportionaliteit te gebruiken, kan deze, in zijn huidige vorm, ook voor u een heel nuttig instrument zijn. Ik roep u dan ook op om de Gids proportionaliteit waar mogelijk te gebruiken.

In de Aanbestedingswet 2012 is opgenomen dat de wet na twee jaar zal worden geëvalueerd. Daarbij zal expliciet worden bekeken of aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven op voldoende wijze invulling hebben gegeven aan het proportionaliteitsbeginsel. Indien uit de evaluatie blijkt dat speciale-sectorbedrijven onvoldoende proportioneel aanbesteden, zullen de Aanbestedingswet 2012 en de Gids proportionaliteit zodanig worden aangepast dat de verplichting om de voorschriften uit de Gids proportionaliteit toe te passen of afwijking uit te leggen ook voor de speciale-sectorbedrijven gaat gelden.

Bron : Staatscourant 

Nieuws

25
feb

Actuele uitspraken aanbesteding...

Actuele uitspraken aanbestedi...

25
feb

Miljoenenaanbesteding door de...

De landelijke gezondheidsdien...

18
jun

Actuele uitspraken aanbesteding...

Hieronder treft u de actuele...

Nieuws

18
jun

Nieuw omzet in coronatijden

Veel ondernemers zijn op zo...

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen