Richtsnoeren ter uitwerking nieuwe Aanbestedingswet

Geplaatst op 29-05-2013 in Nieuws

Eind mei publiceerde het ministerie van Economische Zaken de Richtsnoeren Leveringen en Diensten. Deze Richtsnoeren maken onderdeel uit van het aanvullende beleid bij de nieuwe Aanbestedingswet. Het aanvullend beleid moet richting geven aan de praktijk van aanbesteden en verdere professionalisering ondersteunen en stimuleren. De nieuwe Aanbestedingswet en onderliggende regels, die op 1 april 2013 in werking zijn getreden, gelden voor alle overheidsopdrachten (onder en boven de Europese grens). 

Met het nieuwe wettelijk kader worden minder en helderdere regels gesteld waardoor ook kleinere ondernemers een eerlijke kans krijgen op overheidsopdrachten. Hiermee wordt de totstandkoming van optimale concurrentie bevorderd, de lasten van het aanbesteden verminderd, de aanbestedingspraktijk waar nodig geuniformeeerd en de klachtenafhandeling vereenvoudigd. Het bieden van maatwerk is mogelijk.

De belangrijkste wijzigingen betreffen de bepalingen over proportionaliteit van eisen die worden gesteld aan ondernemers, aan inschrijvingen en aan contractvoorwaarden, de bepalingen over niet-samenvoegen en verplicht splitsen van opdrachten en de bepalingen die betrekking hebben op het beperken van de kosten van het deelnemen aan een aanbesteding.

Het wetsvoorstel beoogt bovendien een duidelijk en eenvormig kader te bieden voor aanbesteden, bijvoorbeeld door gebruik van eenduidige terminologie en zo helder mogelijk taalgebruik. Daarnaast is iedere procedure stapsgewijs beschreven. Dit moet de naleving van de aanbestedingsregels bevorderen. 

 

Bron : PIANOo

Nieuws

25
feb

Actuele uitspraken aanbesteding...

Actuele uitspraken aanbestedi...

25
feb

Miljoenenaanbesteding door de...

De landelijke gezondheidsdien...

18
jun

Actuele uitspraken aanbesteding...

Hieronder treft u de actuele...

Nieuws

18
jun

Nieuw omzet in coronatijden

Veel ondernemers zijn op zo...

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen