PIEPENBROCK-ARREST: SAMENWERKING TUSSEN AANBESTEDENDE DIENSTEN

Geplaatst op 31-07-2013 in Nieuws

 Overeenkomsten die worden gesloten tussen aanbestedende diensten vallen in beginsel onder de reikwijdte van het aanbestedingsrecht. Voor zover deze overeenkomsten overheidsopdrachten inhouden met een drempelwaarde boven de Europese aanbestedingsdrempels bestaat er dan ook een Europese aanbestedingsplicht. Op dit uitgangspunt is door het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) in de jurisprudentie een uitzondering gemaakt. Deze uitzondering op een Europese aanbestedingsplicht is in het verleden aan de orde geweest in de arresten Stadtreinigung Hamburg (C-480/06) en Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce (C-159/11).

In het recente Piepenbrock-arrest van het HvJEU staat deze uitzondering op de aanbestedingsplicht wederom centraal. Wanneer kan men van deze uitzondering op de Europese aanbestedingsplicht gebruik maken?

Achtergronden
Kreis Düren is een vereniging van gemeenten waartoe Stadt Düren behoort. Kreis Düren heeft met Stadt Düren een ontwerp van publiekrechtelijke overeenkomst opgesteld waarin hij de taak van reiniging van zijn bureau-, bestuurs- en schoolgebouwen op het grondgebied van Stadt Düren aan Stadt Düren zou overdragen, om te beginnen voor een proeffase van twee jaar. Stadt Düren zou hiervoor een kostenvergoeding ontvangen van Kreis Düren.
Schoonmaakonderneming Piepenbrock heeft een beroep ingesteld dat ertoe strekt Kreis Düren te verbieden deze overeenkomst te sluiten zonder voorafgaande aanbestedingsprocedure, en heeft daarbij aangevoerd dat de uitvoering van deze taken tegen vergoeding een prestatie overeenkomstig de marktvoorwaarden vormt, die door particuliere dienstverrichters kan worden verricht. Piepenbrocks vordering is in eerste aanleg afgewezen omdat de aan de orde zijnde ontwerpovereenkomst volgens de rechtbank betrekking heeft op een zogeheten “delegatieovereenkomst”, waarop het aanbestedingsrecht niet van toepassing is. Piepenbrock heeft tegen deze beslissing hoger beroep ingesteld bij het Oberlandesgericht Düsseldorf. In dit hoger beroep stelt het Oberlandesgericht Düsseldorf een prejudiciële vraag aan het HvJEU. Deze vraag komt er in de kern op neer of de overeenkomst Europees aanbestedingsplichtig is.

Beoordeling HvJEU
Het HvJEU overweegt dat overeenkomsten als de onderhavige in beginsel een overheidsopdracht voor diensten inhoudt, die valt onder de reikwijdte van het aanbestedingsrecht. 
 

Nieuws

25
feb

Actuele uitspraken aanbesteding...

Actuele uitspraken aanbestedi...

25
feb

Miljoenenaanbesteding door de...

De landelijke gezondheidsdien...

18
jun

Actuele uitspraken aanbesteding...

Hieronder treft u de actuele...

Nieuws

18
jun

Nieuw omzet in coronatijden

Veel ondernemers zijn op zo...

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen