Leerlingenvervoer blijft voor rekening gemeente

Geplaatst op 15-08-2013 in Nieuws

 

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs heeft uitsluitsel gegeven in de kwestie rond de bekritiseerde wettelijke plicht van gemeenten om bij te dragen aan het vervoer van ‘signatuurleerlingen’ in het basisonderwijs. Gemeenten moeten voorlopig gewoon voor de taxibusjes blijven betalen.

Het afschaffen van de verplichte bijdrage leek vorig jaar slechts een kwestie van tijd. Een meerderheid in de Tweede Kamer wilde een streep door de wettelijke regeling van bijna honderd jaar geleden halen. 

Directe aanleiding vormde een motie van de FNP in de gemeenteraad van Gaasterlân-Sleat. Daarin stond dat ouders die ervoor kiezen hun kinderen naar scholen buiten de eigen regio te sturen, daar een eigen verantwoordelijkheid in hebben en (daardoor) geen aanspraak kunnen maken op gemeenschapsgeld. In dit geval ging het met name om kinderen uit reformatorisch gezinde families. Elders betreft het ook vervoer naar een strikt islamitische school. Vandaar dat gesproken wordt van signatuurleerlingen.

Staatssecretaris Dekker stelt in reactie op een advies van de Onderwijsraad over de vrijheid van onderwijs (artikel 23 van de Grondwet, red.) dat hij het niet verstandig vindt om nu veranderingen door te voeren. Hij voert daarvoor onder meer de leerlingendaling aan, die het onderwijsveld momenteel sterk in beweging brengt, en de gevolgen van de krimp die steeds duidelijker worden. Dat zal ook effect hebben op de spreiding en toegankelijkheid van scholen.

Volgens Dekker zijn de regio’s nu als eerste aan zet. ‘Zij zullen de lokale situatie goed moeten beoordelen en passende maatregelen moeten treffen’, luidt zijn advies. 

Wel kan Dekker zich voorstellen dat het de vraag is of de huidige regeling voor een tegemoetkoming in de vervoerskosten versoberd moet worden. Bijvoorbeeld door een koppeling aan te brengen tussen afstand en het vragen van een hogere eigen bijdrage. 

De vergoeding voor vervoer naar speciaal onderwijs staat niet ter discussie.

 

Bron : VNG Magazine 13-08-2013.

Nieuws

25
feb

Actuele uitspraken aanbesteding...

Actuele uitspraken aanbestedi...

25
feb

Miljoenenaanbesteding door de...

De landelijke gezondheidsdien...

18
jun

Actuele uitspraken aanbesteding...

Hieronder treft u de actuele...

Nieuws

18
jun

Nieuw omzet in coronatijden

Veel ondernemers zijn op zo...

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen