Workshop Ambities en doelstellingen voor duurzaam inkopen

Geplaatst op 06-04-2015 in Nieuws

Achtergrond informatie

Tijdens het AO Duurzaamheid van 5 februari 2015 is door Staatssecretaris Mansveld toegezegd dat voor het zomerreces een Plan van aanpak Duurzaam Inkopen aan de Kamer gestuurd zal worden. Toegezegd is dat in dit plan van aanpak ondermeer zal worden meegenomen:

  • De regie/governance binnen het Rijk en richting medeoverheden,
  • hogere ambitie duurzaam inkopen en
  • implementatie verbeteren.

Met de  beleidsdepartementen (IenM, W&R, EZ, BuZa en SZW) wordt gewerkt aan het Plan van aanpak duurzaam inkopen. Toegezegd is dat het plan van aanpak ook afgestemd wordt met de medeoverheden en de 6 maatschappelijke partijen (o.a. VNO-NCW, MVO NL, NEVI) die de brief met kritiekpunten aan Kamercommissie IenM en bewindslieden gestuurd hebben.

Het thema duurzaam inkopen wordt breed opgevat, wat inhoudt dat naast duurzaam inkopen in klassieke zin ook het circulair inkopen, biobased inkopen, innovatiegericht inkopen en de toepassing van de internationale sociale voorwaarden integraal meegenomen worden in het Plan van aanpak duurzaam inkopen. Hiermee worden de drie elementen people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (opbrengst/winst) op harmonieuze wijze gecombineerd. 

Opdracht voor de workshop

  • Formuleer ambities en doelstellingen voor duurzaam inkopen 2020 op een passend niveau van kleine gemeente tot Rijk die ook gedragen kunnen worden door bestuurders. Het gaat niet om de ambitie, maar om mogelijke ambities, dan kunnen besturen daar zelf mee aan de gang. Bijv 100% fairtrade of 10% circulair of anders.
  • Doe een voorstel hoe bestuurlijk commitment voor een dergelijke afspraak geregeld kan worden

De resultaten van de workshop worden verder uitgewerkt als een ambitiehoofdstuk in het plan van aanpak. U wordt bij deelname aan de workshop op de hoogte gehouden over wat er mee gedaan wordt en zo nodig nog eens benaderd over bijvoorbeeld het nadenken over toepasselijke prestatie-indicatoren en het monitoren ervan.

Doelgroep

Inkoopmanagers en strategische inkopers medeoverheden (of vergelijkbaar), vertegenwoordigers van bedrijfsleven en maatschappelijke partijen, andere betrokkenen bij het plan van aanpak.

Datum en Locatie

Maandag 13 april 14.00-16.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.
Media Plaza (Sparkzaal) Jaarbeurs Utrecht, Croeselaan 6

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door te mailen naar: trudy.baptiste@minienm.nl 

 

Nieuws

25
feb

Actuele uitspraken aanbesteding...

Actuele uitspraken aanbestedi...

25
feb

Miljoenenaanbesteding door de...

De landelijke gezondheidsdien...

18
jun

Actuele uitspraken aanbesteding...

Hieronder treft u de actuele...

Nieuws

18
jun

Nieuw omzet in coronatijden

Veel ondernemers zijn op zo...

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen