Commissie van Aanbestedingsexperts publiceert 5 adviezen en de periodieke rapportage

Geplaatst op 10-06-2015 in Nieuws

De adviezen hebben betrekking op 3.5F en 3.5G Gidsproportionaliteit, onjuist telefoonnummer in TenderNed, wezenlijke wijziging, beëindiging aanbestedingsprocedure en Europese openbare procedure. Tevens is de tweede periodieke rapportage over werkzaamheden van de Commissie van Aanbestedingsexperts (1 maart 2014 tot 1 maart 2015) gepubliceerd.

Advies 52:

Advies 52 heeft betrekking op de vraag of de voorschriften 3.5F en 3.5 G van de Gids Proportionaliteit ook van toepassing zijn op selectiecriteria. Daarbij komt tevens de vraag aan de orde of het principe "meer is slechter" in strijd is met de Gids. Tot slot wordt ook aangegeven wanneer EMVI criteria bij een nationale niet-openbare procedure onder het ARW 2012 bekend moeten worden gemaakt.

Advies 57:

Advies 57 heeft betrekking op de vraag of de uitsluiting van een inschrijver vanwege het invoeren van een onjuist telefoonnummer in TenderNed disproportioneel is.

Advies 153:

In advies 153 staat de vraag centraal of bij heraanbesteding van een opdracht de wijziging van toegestane werkwijzen voldoende is om van een wezenlijke wijziging te spreken.

Advies 210:

In Advies 210 wordt getoetst of een aanbestedende dienst haar bevoegdheid tot het beëindigen van de aanbestedingsprocedure juist heeft uitgeoefend. Eveneens wordt beoordeeld of het enkele feit dat een aanbestedende dienst slechts één inschrijving heeft ontvangen de vaststelling rechtvaardigt dat het concurrentieniveau zodanig laag is dat de bevoegdheid tot het beëindigen van de aanbestedingsprocedure bestaat.

Advies 211:

In Advies 211 wordt tenslotte besproken in hoeverre bij het uitvoeren van een Europese openbare procedure de mogelijkheid bestaat een uitzondering te maken op de verplichting van een aanbestedende dienst om vrije en volledige toegang tot de aanbestedingsstukken te bieden. 

Overzicht behandelde klachten op commissievanaanbestedingsexperts.nl

Periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts

De tweede periodieke rapportage van de Commissie van Aanbestedingsexperts over haar werkzaamheden in de periode van 1 maart 2014 tot 1 maart 2015 is gepubliceerd.

Periodieke rapportage van de Commissie van Aanbestedingsexperts 22-05-2015 op commissievanaanbestedingsexperts.nl

 

 

Nieuws

25
feb

Actuele uitspraken aanbesteding...

Actuele uitspraken aanbestedi...

25
feb

Miljoenenaanbesteding door de...

De landelijke gezondheidsdien...

18
jun

Actuele uitspraken aanbesteding...

Hieronder treft u de actuele...

Nieuws

18
jun

Nieuw omzet in coronatijden

Veel ondernemers zijn op zo...

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen