Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 28

Geplaatst op 21-07-2015 in Nieuws

Concurrentiegerichte dialoog; Ongeldig aanbod

De in geding zijnde Aanbesteding heeft plaatsgevonden volgens de procedure van de concurrentiegerichte dialoog. Ter beoordeling ligt voor of inschrijver KMK in het door haar ingediende dekkingsplan voldoende heeft aangetoond dat zij voldoet aan eis 131. In dit kader is op de eerste plaats van belang hoe deze eis moet worden uitgelegd (Rb. Den Haag 12 juni 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:7225).
Samenvatting: Concurrentiegerichte dialoog; Ongeldig aanbod

Concurrentiegerichte dialoog; Rechtsverwerking

De in geding zijnde Aanbesteding heeft plaatsgevonden volgens de procedure van de concurrentiegerichte dialoog. Hebben eiseressen hebben hun recht verwerkt om nog te klagen over de deelname van de winnaars van twee percelen aan de aanbestedingsprocedure? (Rb. Den Haag 12 juni 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:7224).
Samenvatting: Concurrentiegerichte dialoog; Rechtsverwerking

Geschiktheidseisen en rechtsverwerking

De vraag die in dit geschil voorligt is of de partij aan wie voorlopig gegund is voldoet aan de in de Selectieleidraad voorgeschreven geschiktheidseisen. Heeft eiseres haar recht verwerkt door pas na het bekend worden van het besluit tot voorlopige gunning haar twijfels te uiten over de vraag of de partij aan wie voorlopig gegund wordt aan de geschiktheidseisen voldoet? (Rb. Oost-Brabant 29 juni 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:3931).
Samenvatting: Geschiktheidseisen en rechtsverwerking

Uitzonderingsgeval dat intrekking rechtvaardigt?

Een inschrijving per e-mail is geweigerd door de mailserver van de Provincie wegens overschrijding van de mailgrootte. De daaropvolgende waarschuwingsmail vanuit de mailserver van de Provincie is bij de markpartij niet ontvangen, omdat het oorspronkelijke emailbericht (inclusief bijlage van meer dan 12 MB) daarbij was gevoegd als bijlage. De waarschuwingsmail is daardoor tussen de mailservers van de Provincie en de marktpartij blijven hangen. De vraag die thans ter beantwoording voor ligt is of sprake is van een uitzonderingsgeval in de zin van het Beschrijvend document dat intrekking van de aanbestedingsprocedure rechtvaardigde (Rb. Oost-Brabant 1 juli 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:3932).
Samenvatting: Uitzonderingsgeval dat intrekking rechtvaardigt?

Dossier Jurisprudentie
In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

  • Een lijst met samenvattingen van uitspraken van Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.
  • Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie

Nieuws

25
feb

Actuele uitspraken aanbesteding...

Actuele uitspraken aanbestedi...

25
feb

Miljoenenaanbesteding door de...

De landelijke gezondheidsdien...

18
jun

Actuele uitspraken aanbesteding...

Hieronder treft u de actuele...

Nieuws

18
jun

Nieuw omzet in coronatijden

Veel ondernemers zijn op zo...

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen