Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 15

Geplaatst op 29-04-2017 in Nieuws

In de afgelopen week zijn er 5 uitspraken, waarvan 2 Europese uitspraken, op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl en eur-lex.europa.eu. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

 

Subjectieve beoordeling?

In deze aanbestedingsprocedure gaat het, in de kern genomen, om de vragen of uit de aanbestedingsdocumenten volgt dat de beoordeling van de presentatie in samenhang met de schriftelijke offerte had moeten plaatsvinden, of de provincie bij die beoordeling is afgeweken van de vooraf bekend gemaakte norm en of de beoordeling van de presentatie op een subjectieve wijze heeft plaatsgevonden. (Voorzieningenrechter Rechtbank Gelderland 27 maart 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:2042)

Samenvatting: Subjectieve beoordeling?

Uit de markt drukken met lage prijs?

In dit geding komt onder andere de vraag aan de orde of al dan niet sprake is van een abnormaal lage inschrijving. (Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 6 april 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:2607)

Samenvatting: Uit de markt drukken met lage prijs?

Klacht

In dit geding komt onder andere de vraag aan de orde of het geoorloofd is een klacht in te dienen bij een aanbesteder over gunningsbeslissing in plaats van kort geding aanspannen. (Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 6 april 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:2605)

Samenvatting: Klacht

Beroep op onderaannemers

Deelname van in andere lidstaten gevestigde ondernemers aan de procedure voor het plaatsen of aan de uitvoering van een overheidsopdracht als aan de orde in het hoofdgeding onmogelijk maken, belemmeren of minder aantrekkelijk maken. Deze bepaling beperkt derhalve de vrijheid van vestiging en de vrijheid van dienstverrichting. Niettemin kan een dergelijke beperking gerechtvaardigd zijn voor zover daarmee een legitiem doel van algemeen belang wordt nagestreefd en zij het evenredigheidsbeginsel eerbiedigt. (Hof van Justitie EU 5 april 2017, nr. C-298/15, ECLI:EU:C:2017:266)

Samenvatting: Beroep op onderaannemers

Nationale procedureregels

Het verzoek om een prejudiciële beslissing is ingediend in het kader van een geschil over de regelmatigheid van een besluit om in een aanbestedingsprocedure voor de uitvoering van openbare werken een tijdelijke groep van ondernemingen toe te laten als inschrijver. (Hof van Justitie EU 5 april 2017, nr. C-391/15, ECLI:EU:C:2017:268)

Samenvatting: Nationale procedureregels

Dossier Jurisprudentie

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

  • Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.
  • Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie

Nieuws

25
feb

Actuele uitspraken aanbesteding...

Actuele uitspraken aanbestedi...

25
feb

Miljoenenaanbesteding door de...

De landelijke gezondheidsdien...

18
jun

Actuele uitspraken aanbesteding...

Hieronder treft u de actuele...

Nieuws

18
jun

Nieuw omzet in coronatijden

Veel ondernemers zijn op zo...

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen