Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 47

Geplaatst op 25-11-2019 in Nieuws

Motivering gunningsbeslissing voldoende

In deze aanbestedingsprocedure gaat het om de beoordeling van de inschrijving van eiseres op een van de kwaliteitscriteria door de aanbestedende dienst. Slechts indien de beoordelingscommissie in redelijkheid niet had kunnen komen tot haar oordeel is plaats voor ingrijpen van de rechter. In dit geval heeft de aanbestedende dienst in redelijkheid tot haar oordeel kunnen komen, en heeft zij die beslissing voldoende gemotiveerd. (Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 25 oktober 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:8272
Samenvatting: Motivering gunningsbeslissing voldoende

Uitsluiting op esthetische gronden?

Volgens eiseres is het gunningsproces niet goed verlopen. Zo is zij onder andere van mening dat zij er gerechtvaardigd op zou mogen vertrouwen dat met de mededeling dat zij met de laagste prijs had ingeschreven, de opdracht gegund zou krijgen, had eerder de technische beoordeling plaats dienen te vinden, zou er in strijd met de aanbestedingsrechtelijke criteria sprake zijn van een subjectieve toets, voldeden de door eiseres aangeleverde monsters wel aan de eisen, was de gunningsbeslissing niet afdoende gemotiveerd en zou de beoordelingscommissie niet onafhankelijk zijn. (Voorzieningenrechter rechtbank Amsterdam 22 oktober 2019, ECLI:NLRBAMS:2019:8438)
Samenvatting: Uitsluiting op esthetische gronden?

Verplichting tot dooronderhandelen

In het onderhavige kort geding beantwoord de voorzieningenrechter de vraag of partijen gehouden zijn tot dooronderhandeling en of sprake is van een rompovereenkomst. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het afbreken van de onderhandelingen onaanvaardbaar is, waardoor een verplichting tot dooronderhandelen bestaat. Er is echter geen sprake van een rompovereenkomst. (Rechtbank Midden-Nederland 16 november 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:4752)
Samenvatting: Verplichting tot dooronderhandelen

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie

Nieuws

25
feb

Actuele uitspraken aanbesteding...

Actuele uitspraken aanbestedi...

25
feb

Miljoenenaanbesteding door de...

De landelijke gezondheidsdien...

18
jun

Actuele uitspraken aanbesteding...

Hieronder treft u de actuele...

Nieuws

18
jun

Nieuw omzet in coronatijden

Veel ondernemers zijn op zo...

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen