Overheden starten buyer groups

Geplaatst op 19-12-2019 in Nieuws

In buyer groups worden publieke en eventueel private opdrachtgevers die op (korte termijn) een concrete duurzame aanbesteding uitvoeren ondersteund. PIANOo en Rijkswaterstaat bieden deze ondersteuning in opdracht van de ministeries van BZK en IenW.

De oprichting van de buyer groups is een logische opvolging van de Green Deal Circulair Inkopen en de Leernetwerken van 2018 en 2019 en bouwt voort op de inzichten van afgelopen jaar rondom CO2-beprijzing. Daar werd duidelijk dat er een grote wens was om samen concreet aan de slag te gaan. Nu wordt hier in 2020 met buyer groups invulling aangegeven voor de productcategorieën Bouw, GWW, Transport, Textiel en ICT.

Samen meters maken

Door gezamenlijk op te trekken werken publieke opdrachtgevers binnen een buyer group op efficiënte wijze toe naar het op de markt zetten van een eigen opdracht. Door gezamenlijk een signaal aan de markt af te geven valt meer impact te maken.

Een buyer group wordt gevormd door opdrachtgevers die op korte termijn een concrete aanbesteding uitvoeren en door organisaties die daartoe voornemens zijn.

Aanvulling

De buyer groups zijn een aanvulling op het huidige pallet aan ondersteuning zoals de Green Deal Circulair Inkopen. Uniek is dat in de buyer groups deelnemers werken aan concrete inkooptrajecten en dat er gezamenlijk een signaal wordt afgegeven aan de markt. Er wordt dieper ingegaan op de inhoud en risico’s en kosten worden gedeeld.

De bedoeling is dat de buyer groups in mei 2020 met een officieel tekenmoment worden opgericht en in juni 2020 van start gaan.

Buyer groups duurzaamheid

De buyer groups zijn een vervolg van de initiatieven op CO2-beprijzing en de Leernetwerken MVI. De buyer groups worden gefinancierd vanuit de Klimaatenveloppe van het ministerie van IenW en uit het budget circulair bouwen van het ministerie van BZK. Hiermee geeft de Rijksoverheid een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie.

Nieuws

25
feb

Actuele uitspraken aanbesteding...

Actuele uitspraken aanbestedi...

25
feb

Miljoenenaanbesteding door de...

De landelijke gezondheidsdien...

18
jun

Actuele uitspraken aanbesteding...

Hieronder treft u de actuele...

Nieuws

18
jun

Nieuw omzet in coronatijden

Veel ondernemers zijn op zo...

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen