Beukenhorst koffie Verstraaten Business Travel BV VelopA-Omniplay Jan de Wit Group N.V. Bergerhof Taxi & Tours BV Taxi van Dijk B.V. Cuijk Zagers Personenvervoer B.V.
Linked in Sitemap | Realisatie: BeSite

Wat zijn aanbestedingen?

Een aanbesteding is de procedure waarbij een opdrachtgever bekend maakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen. In die offertes staat onder andere welke prijs het bedrijf voor de uitvoering van de opdracht vraagt.

Op een voorafbepaalde datum sluit de inschrijving en selecteert de opdrachtgever het bedrijf dat de opdracht krijgt. Het verlenen van de opdracht aan een van de bedrijven wordt gunning genoemd. Het doel van het aanbestedingsbeleid is tweeledig: zowel om concurrentie tussen de bedrijven (aanbieders) te stimuleren, als om alle geïnteresseerde partijen een gelijke kans te geven de opdracht te verkrijgen.

Soorten aanbestedingen in Nederland

Er zijn verschillende soorten aanbestedingen in Nederland. Hieronder een overzicht:

Openbare aanbesteding:

deze wordt algemeen bekend gemaakt en iedereen kan een inschrijving doen.

Niet-openbare aanbesteding:

deze wordt aangekondigd, waarna partijen zich kunnen inschrijven, daarna volgt een selectie, waarbij minimaal 5 partijen geselecteerd worden. Deze partijen krijgen een bestek en doen een inschrijving, waarna de opdracht gegund wordt.

Concurrentie gerichte dialoog (CGD):

de opdracht wordt aangekondigd, waarna partijen zich kunnen inschrijven, daarna volgt een selectie, waarbij minimaal 3 partijen geselecteerd worden. Deze partijen worden uitgenodigd voor de dialoog. Na afronding van de dialoog krijgen de overgebleven partijen een bestek en doen een inschrijving, waarna de opdracht gegund wordt. Toepassing van de CGD kan alleen bij projecten die voldoen aan de instapcretiria.

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking:

de opdracht wordt aangekondigd, waarna partijen zich kunnen inschrijven. Daarna selecteert de aanbestedende dienst minimaal 3 kandidaten, die worden uitgenodigd om een offerte in te dienen. De aanbestedende dienst kan onderhandelen over de voorwaarden met de verschillende concurrenten. Toepassing van de onderhandelingsprocedure kan alleen wanneer een bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Onderhandse aanbesteding:

hierbij is de inschrijving mogelijk op uitnodiging voor ten minste 2 of 3 daartoe uitgenodigden.

Enkelvoudige uitnodiging:

in onderling overleg wordt overeenstemming bereikt over de prijs en de te leveren prestatie.

Drempelbedragen 2020-2021

Een overheidsopdracht met een waarde gelijk aan of meer dan het Europese drempelbedrag, moet volgens de geldende Europese aanbestedingsrichtlijnen worden aanbesteed. De nieuwe drempelbedragen gelden voor alle lidstaten voor 2 jaar: vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. Op opdrachten die vóór 1 januari 2020 worden uitgezet/ aangekondigd, zijn de huidige drempelbedragen van toepassing.

Klassieke overheid: Richtlijn 2014/24/EU

 • werken: wordt € 5.350.000,- (nu nog € 5.548.000,-)
 • leveringen en diensten voor centrale overheid: € 139.000 (nu nog € 144.000,-)
 • leveringen en diensten voor decentrale overheid wordt € 214.000,- (nu nog € 221.000,-)
 • bepaalde werken voor meer dan 50% gesubsidieerd door aanbestedende diensten: wordt 5.350.000,- (nu nog € 5.548.000,-)
 • aan bepaalde werken gerelateerde diensten die voor meer dan 50% gesubsidieerd worden door aanbestedende diensten 214.000,- (nu nog € 221.000,-)

Concessieopdrachten: Richtlijn 2014/23/EU

 • concessieovereenkomsten voor (openbare) werken wordt € 5.350.000,- (nu nog € 5.548.000,-)
 • dienstenconcessies wordt € 5.350.000,- (nu nog € 5.548.000,-)

Speciale sectorbedrijven: Richtlijn 2014/25/EU

 • werken wordt € 5.350.000,- (nu nog € 5.548.000,-)
 • leveringen en diensten wordt € 428.000,- (nu nog € 443.000,-)

Defensie: Richtlijn 2009/81/EU

 • werken wordt € 5.350.000,- (nu nog € 5.548.000,-)
 • leveringen en diensten € 428.000,- (nu nog € 443.000,-)

Drempelwaarden Europees aanbesteden

Nieuws

25
feb

Actuele uitspraken aanbesteding...

Actuele uitspraken aanbestedi...

25
feb

Miljoenenaanbesteding door de...

De landelijke gezondheidsdien...

18
jun

Actuele uitspraken aanbesteding...

Hieronder treft u de actuele...

Nieuws

18
jun

Nieuw omzet in coronatijden

Veel ondernemers zijn op zo...

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen