Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 6

Geplaatst op 25-02-2021 in Nieuws

In week 6 zijn er 2 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Geen gerede twijfel

De Gemeente Amsterdam is op 16 juli 2020 een openbare Europese aanbesteding gestart voor een Stedelijk Subsidiesysteem. De als tweede geëindigde inschrijver maakt bezwaar tegen het gunningsvoornemen omdat de winnaar niet zou voldoen aan de kerncompetenties. Uit het door de gemeente gedane onderzoek kan de Gemeente volgens de rechter echter in redelijkheid tot het oordeel komen dat de winnaar wel voldoet aan de door de Gemeente gestelde geschiktheidseisen voor kerncompetentie 1 en 2 en dat daarover geen gerede twijfel meer bestaat. (ECLI:NL:RBAMS:2020:7110, Rechtbank Amsterdam, datum uitspraak 22 december 2020)
Samenvatting: Geen gerede twijfel

Gelijkheidsbeginsel prevaleert boven vertrouwensbeginsel

[eiseres] heeft bij haar inschrijving geen VCA-certificaat en evenmin een vergelijkbaar certificaat overgelegd. Haar inschrijving had om die reden terstond ongeldig moeten worden verklaard.

[eiseres] is echter nog in de gelegenheid is gesteld om haar VCA-certificaataanvraag en ondertekende referentieopdrachten aan te leveren en de Opdracht is aanvankelijk ook voorlopig aan haar gegund. De Staat was echter, nadat was gebleken dat door [eiseres] niet aan de desbetreffende geschiktheidseis werd voldaan, op grond van het gelijkheidsbeginsel gehouden de voorlopige gunningsbeslissing in te trekken en de inschrijving van [eiseres] alsnog ongeldig te verklaren: “Zoals de Staat terecht heeft opgemerkt, prevaleert het gelijkheidsbeginsel boven het eventueel met de aanvankelijke voorlopige gunningsbeslissing bij [eiseres] gewekte vertrouwen dat de Opdracht te zijner tijd daadwerkelijk aan haar zou worden gegund.” (ECLI:NL:RBDHA:2020:14074, Rechtbank Den Haag, Datum uitspraak 24 december 2020)
Samenvatting: Gelijkheidsbeginsel prevaleert boven vertrouwensbeginsel

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie

Nieuws

25
feb

Actuele uitspraken aanbesteding...

Actuele uitspraken aanbestedi...

25
feb

Miljoenenaanbesteding door de...

De landelijke gezondheidsdien...

18
jun

Actuele uitspraken aanbesteding...

Hieronder treft u de actuele...

Nieuws

18
jun

Nieuw omzet in coronatijden

Veel ondernemers zijn op zo...

18
feb

Aanbestedingen als nieuw verk...

Langzamerhand zien onderne...

Actuele aanbestedingen